Икономическо развитие, публични финанси

Координатори: Николай Неделчев и Николай Христов (nikolay.hristov@dabulgaria.bg)

Николай Неделчев е завършил финанси в университета Колумбия в САЩ. Работил е в няколко големи финансови институции в САЩ. Завеждал е и отдел Пазарен Риск в местното поделение на западна банка. Повече от две години е бил мениджър клиенти във финансово-консултантска компания. От март тази година работи като специалист по риска в същата компания.

Николай Христов е адвокат от девет години. Специализирал е в областта на търговското и гражданското материално и процесуално право, както и в областта на правото на интелектуалната собственост. Завършил е магистратура по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има интереси в областта на икономиката, философията и психологията. Участва активно в събитията и обществените процеси по време и след протестите от 2013 г. Член е на сдружение „Институт за свободен капитализъм АТЛАС“, занимаващо се с разпространение идеите и философията на капитализма.

Държавна администрация и е-управление

Координатор: Калина Цонева (kalina.tsoneva@dabulgaria.bg)

Калина е Delivery Manager в една от бързо развиващите се български технологични компании. Като такъв отговаря за проектирането, разработката и поддръжката на разнообразно портфолио от софтуерни решения. Има бакалавърска степен по „Математика и икономика“ от University of Warwick (UK), а в момента прави дистанционна специализация в сферата на електронното управление в Stockholm University.

Информационно общество

Координатор: Калина Цонева (kalina.tsoneva@dabulgaria.bg)

Калина е Delivery Manager в една от бързо развиващите се български технологични компании. Като такъв отговаря за проектирането, разработката и поддръжката на разнообразно портфолио от софтуерни решения. Има бакалавърска степен по „Математика и икономика“ от University of Warwick (UK), а в момента прави дистанционна специализация в сферата на електронното управление в Stockholm University.

Вътрешни работи и национална сигурност

Координатор: Велизар Шаламанов (velizar.shalamanov@dabulgaria.bg)

Доц. Велизар Шаламанов е бил заместник министър на отбранат 1988-2001 година в правителството на ОДС (премиер г-н Костов) и министър на отбраната през 2014 във второто служебно правителство на Президента Плевнелиев. Има принос към приемане на първата Военна доктрина от Парламента (1999), разработването на Плана за реформа в отбраната 2004 – довел ни до членство в НАТО и Визия „България в НАТО и Европейската отбрана 2020“. В периода 2009-2017 е директор в агенцията за комуникации и информация на НАТО, участвал е и участва в редица международни организации като Центъра за демократичен контрол на въоръжените сили в Женева, Асоциацията на професионалистите по командване, управление и разуанаване във Вашингтон, съосновател и член на Атлантическия съвет на България.

Външна политика и европейски въпроси

Координатор: Христо Христев (hristo.hristev@dabulgaria.bg)

Д-р Христо Христев е преподавател по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат и консултант в материята на европейската интеграция и Вътрешния пазар на ЕС. Има множество публикации в български и чуждестранни издания. Обучител в различни форми на професионална квалификация на магистрати, адвокати и практикуващи юристи. Външен експерт на различни български и европейски институции. Учредител и член на Управителния съвет на Българската асоциация за европейско право. Учредител и член на Настоятелството на гражданската платформа MoveBG.

Здравеопазване

Координатор: Михал Сториров (health@dabulgaria.bg)

Завършил е бакалавър в Роял Холоуей юнивърсити – Лондон със специалност „Мениджмънт и международен бизнес“ след което и магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в МУ София. Професионално се занимава изграждане на спортни съоръжения и активно работи за въвеждането на спорта като форма на превенция в системата на здравеопазване.

Образование

Координатор: Георги Няголов (georgi.nyagolov@dabulgaria.bg)

Георги Няголов е преподавател по английска средновековна и ренесансова литература в СУ „Св. Климент Охридски“, където защитава докторат върху игрословието на Шекспир. През последните 10 години се стреми да запали студентите по смисъла и удоволствието от внимателното четене, експериментира с различни педагогики и разсъждава за това, как ученето да бъде по-качествено и полезно. Георги вярва, че истинското образование – съсредоточено не само върху знания и умения, необходими за професионална реализация, но също върху нагласи и ценности, водещи към по-осъзнат, активен и отговорен живот – е ключът към изграждането на едно справедливо, толерантно и благоденстващо общество.

Наука

Координатор: Ивайло Начев (ivaylo.nachev@dabulgaria.bg)

Ивайло Начев е магистър по история и по европеистика и доктор по социална история на Балканите. Занимава се с изследователска работа в областта на новата и най-новата история на Югоизточна Европа. Фокус на интересите и публикациите му е историята на града.

Медии

Координатор: Даниел Неделчев (daniel.nedelchev@dabulgaria.bg)

Изучавал Социология, Връзки с обществеността и Политически мениджмънт. Към момента – докторант в катедра Политология към СУ. 10 години работи в сферата на медиите и маркетинга и рекламата.

Регионално развитие, транспорт и инфраструктура

Координатор: Симеон Ставрев (simeon.stavrev@dabulgaria.bg)

Симеон Ставрев е софтуерен инженер с над 10 годишен опит. Завършил е Софийската Математическа Гимназия и информатика в Нов Български Университет. Занимава се с разработка на уеб сайтове и мобилни приложения. Администратор на сайта на коалиция „За да остане природа в България“ и основател на сайта Реформи.орг. 

Земеделие

Координатор: Христо Христов (hristo.hristov@dabulgaria.bg)

ИТ консултант (SAP и управление на проекти) с над 10 годишен опит, баща на две деца. Интересувам се от спорт, земеделие, сблъсквал съм се корупционни практики в земеделието, здравеопазването, правосъдието и искам да съм част от разбиването на съществуващия модел. Мойте родители ми отглеждат пчели от 35 години, в момента имат 100 пчелни семейства и познавам част от проблемите в отрасъл земеделие. Моята визия за е да се подпомага и развива устойчиво земеделие в хармония с природата, производство на екологични храни и осигуряване на устойчиви доходи на хората в селските райони. България е плодородна земя и има естествено растящи над 200 броя билки и подправки и могат да се отглеждат още над 50 селективни вида Климата и релефа благоприятстват развитие на био земеделие и продукти с високи хранителни качества и себестойност.

Енергетика

Координатор: Тодор Тодоров (todor.todorov@dabulgaria.bg)

Енергиен експерт и консултант към екологично сдружение За Земята. От 2014 г. досега, член на Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната среда. 2013-2017 г. – (Линц, Виена, Будапеща, Прага), участва в ежегодната  международна конференция „Ядрен риск и обществен контрол“ с изнасяне на доклади относно развитието на ядрената енергетика в България. Автор на доклад „Анализ на състоянието и развитието на въгледобивния сектор в България“, 2012 г. Експерт в разработването на стратегически документ. „Ниско-въглеродна енергийна стратегия на град София“, изготвен от Българското гражданско общество в сътрудничество със Столична община, 2010-2011 г.

 

Правосъдие

Координатори: Любомир Авджийски (lyubomir.avdjiiski@dabulgaria.bg) и Боряна Мусева (boriana.museva@dabulgaria.bg)

Любомир Авджийски е правен експерт. До избирането му в Изпълнителния съвет на „Да, България!” е част от екипа на Института за пазарна икономика, с ресор анализ на съдебната система и законодателство. Автор е на над 80 статии и доклади на тема съдебна реформа. Завършва Националната финансово – стопанска гимназия (2004) и Австрийски колеж, София. Има магистърска степен по право в Университета за национално и световно стопанство. Веднага след дипломирането си (2012-2013) е част от администрацията на Софийски районен съд, където директно се запознава с  проблемите  на „терен”  в съдебната система. Като един от основателите и лицата на инициатива „Правосъдие за всеки” (2014-2016), Любомир защитава радикална съдебна реформа и през 2015 г. „Правосъдие за всеки”, с домакинството на „Софийки дискуионен форум”,  организира знакова среща с министъра на правосъдието на Румъния (2004-2007), Моника Маковей.

Доц. д-р Боряна Мусева преподава международно частно право в СУ „Св. Климент Охридски“ повече от десет години. Работи и като гражданскоправен адвокат със специализация в областта, в която преподава. Има множество публикации в български и чуждестранни научни издания. Член е на Института по международно частно право, на Българската асоциация по европейско право и на  Българската асоциация по международно право. Участва в различни национални и европейски работни групи и проекти в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение. Обучава практикуващи юристи, административни служители и лица от частния сектор. Счита за своя лична и професионална кауза превръщането на България в пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което се зачитат правата на човека и всички европейски и международни стандарти.