На 09.05.2020 г. бе избран вторият Изпълнителен съвет на „МлаДа България“

За негов председател бе избрана Десислава Николова.

Ако желаете да станете член на „МлаДа България“, можете да го направите по един от следните начини:

  • заповядайте в офиса на „Да, България!“ в София на бул. „Драган Цанков“ 12-16, ет. 2, ап. 7;
  • обадете се на +359 888887235;
  • ако вече сте член на ПП „Да, България!“, попълнете този формуляр за записване;
  • свържете се с някоя от местните организации на Движението.

По-долу можете да намерите повече информация за председателя и изпълнителния съвет.

Десислава Николова

Председател на „МлаДа България“

Десислава е на 22 години, родена и израснала в град София. Основното си образование завършва в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев” с профил “Транспортно строителство”. Получава професионална квалификация като “Техник по комуникационни системи” със завършването на средното си образование в Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика “М.В.Ломоносов”. Към момента следва висше образование, последна година, в Софийския университет “Св.Климент Охридски” в катедра “Политология” към Философския факултет. Към 2019 г. е заместник-председател на Клуб на политолога. Десислава e работила като видеооператор на български документални филми. Към момента работи като оператор “Сигурност” в най-голямата охранителна фирма в България. 

Деси е част от “Да, България!” още от самото и основаване. Участва в изграждането на местните структури и инициира създаване на младежка организация. Член е на Националния съвет на партията, както и на Изпълнителния съвет на местната организация в Район Надежда.

Деси Николова смята, че властта се нуждае от енергични млади хора, които да разрушат летаргията, царяща в администрацията и да превърнат бюрокрацията в прогресивен и модерен модел на управление. За нея е изключително важно младите хора да бъдат политически ангажирани и да познават добре правата и задълженията си.

Стоян Трошанов

Член на Изпълнителния съвет на „МлаДа България“


Стоян завършва с отличие специалност „Международни отношения“  в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2018 г., а в момента изучава Софтуерно инженерство в Софтуерния университет (SoftUni). Израснал е в град Стара Загора, където завършва гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“. Владее немски и английски език и е граждански активен от пълнолетие – участник и организатор на протести, членувал в изпълнителните органи на няколко неправителствени организации и политически активист на ПП „Да, България!“ от учредяването ѝ през 2017 г. Вярва силно в „креативната разруха“ на технологичния прогрес и приложението ѝ в демократичните властови институции. Неговите политически идеолози са разумът и прагматизмът, като това го позиционира в дясноцентристкия политически спектър. Вярва в потенциала на България за лидерство в ключови отрасли на ЕС. 

Михаел Герон

Член на Изпълнителния съвет на „МлаДа България“

Михаел е икономист, работещ в сферата на корпоративните финанси през последните четири години. Член на Да, България и МлаДа България от 2019, с интереси към икономическото развитие на страната. Привърженик на политика насочена към стимулирането на предприемачеството, чрез намаляване на данъчната тежест и държавните регулации. 

Участник и организатор на социални дейности повече от пет години.

Вярва в ролята на младите хора в политическите процеси в България.

Иван Кавръков

Член на Изпълнителния съвет на „МлаДа България“

Иван е бакалавър специалност “Бизнес икономика с преподаване на англ.език” от УНСС. Израснал е в град Пловдив, където завършва гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов“. Владее италиански и английски език. През последните четири години Иван работи в сферата на корпоративните финанси, първо като част от международна одиторска компания, а в последствие в голям автомобилен дистрибутор. 

Член на Да, България и МлаДа България от 2019.

Със стремеж към политика насърчаваща предприемачеството, чрез образователна реформа и липса на каквото и да е участие на държавата на свободния пазар. 

Симеон Дуков

Член на Изпълнителния съвет на „МлаДа България“

Симеон изучава бакалавърската си степен в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “История и философия”. Роден и израснал в София, той учи и завършва Професионалната гимназия по аудио, видео и телекомуникация “А. С. Попов”. Той има интереси в сферата на политическите науки и социалните дейности. Той вижда европейския модел на социална демокрация като напълно приложим в България и вярва, че подкрепен от правилни политики и доверие от страна на гражданите, този модел ще донесе просперитет на страната ни. Симеон е отявлен привърженик на опазването на околната среда и вярва, че бъдещето се крие в зелената икономика. С либерални възгледи в социалната сфера, той е уверен в необходимостта да се гарантира равен старт за всички хора, независимо от техния социален статус.

Кирил Мучев

Член на Изпълнителния съвет на „МлаДа България“

Кирил е дипломиран юрист, който работи в сферата на международните регулации. През периода на своето обучение в университета е заемал позицията Председател на Студентски парламент към Правно-историческия факултет на Югозападен университет – „Неофит Рилски“, което му дава възможност активно да работи по теми, свързани с младежките политики, социалното включване на младежта, образованието и предприемачество. 

Експерт е в сферата на защитата на личните данни, управление на риска, регулаторните отношения и лицензиране. Сертифициран специалист е в областта на мониторинга на финансови престъпления и в частност мерките за борба с изпиране на пари и финансиране на тероризъм. 

Кирил е учредител на „Да, България!” и член на местната организация в гр. Плевен. Той силно вярва, че най-добрият инструмент за защита на една нация, е колективното ѝ чувство за отговорност спрямо спазването на закона. Кирил е роден в град Плевен и от дете обича дългите разходки из българските планини.

Светлозар Димитров

Член на Изпълнителния съвет на „МлаДа България“.

Светлозар е студент по Политология във Великотърновски университет „Св. св.Кирил и Методий“. Като ученик в гимназиален курс, той е част от студентска организация AIESEC България, в която постепенно се развива и достига до заместник-председателски пост. В работата си там, той работи в екип с хора от цялата страна и е крайно отговорен за получаването на информация по стъпките на заминаване на стаж в чужбина чрез организацията от всеки студент, учащ във Велико Търново. Светлозар учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през първите две години от бакалавърската си степен. Там постепенно се оформят личните му възгледи, които той сам определя като “либерално-цeнтристки”. Силно се интересува от макроикономика, история и геополитика. В обществото той е активист и привърженик на умерения феминизъм. Смята, че в България човешките права и свободи не се зачитат. Поради тази причина той подкрепя и съдебната реформа предлага от “Да, България!”, която има за цел постигане  на независима съдебна система и реално разделение на властите.