Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Декларация

До Националния съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“

(по чл.9, ал. 1 от ЗП и чл. 6, ал. 1 от Устава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“)

(Това е електронна декларация. Ако желаете да попълните такава на хартия, изтеглете декларацията, попълнете я и донесете декларацията в нашия офис или я изпратете по пощата.)

Лични данниДанни за контактИзразявам личната си воля да членувам в Политическа Партия “ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” като декларирам, че

 1. Гражданин съм на Република България
 2. Навършил съм 18 години
 3. Не съм поставен под запрещение
 4. Не изтърпявам влязла в сила присъда лишаване от свобода
 5. Приемам устава на Политическата Партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“
 6. Не членувам в друга политическа партия
 7. Не съм военнослужещ
 8. Не съм служител в областта на вътрешната сигурност и обществен ред.
 9. Не съм следовател, прокурор или съдия.
 10. Не съм служител в дипломатическа служба.
 11. Не съм лице, на което със специален закон му е забранено членство в политическа партия.
 12. Не съм бил щатен сътрудник и/или служител на Държавна сигурност или разузнавателните служби на Българската народна армия.
 13. Не съм бил член на национални и регионални ръководни органи на партиите на тоталитарния режим.


Попълнете и следната допълнителна информация


Данните от тази декларация се обработват на основание на Закона за политическите партии, както и на легитимния интерес на Движение Да, България съгласно устава му.