Национална кампания „Ти броиш“: Търсим 12 000 защитници на вота за ЧЕСТНИ и СВОБОДНИ избори

Гласуването започва в 00.00 часа на 17 септември и приключва в 24.00 часа на 19 септември 2019 г.

Подлагат се на гласуване кандидатите, които са допуснати до участие от Комисията по номинациите на ДА България. Местата в листата на кандидатите на ДА България се определят с гласуване от всички членове на районни местни организации (МО) на партията в гр. София заедно.

Право да гласуват на вътрешните избори имат всички членове на ДА България, които при гласуване заявят в електронната форма, че членуват или желаят да членуват в някоя от районните МО в гр. София.

При гласуването гласуващият подрежда в низходящ ред предпочитаните от него кандидати, като посочва срещу имената им цифра от 1 до N. Максималният брой кандидати, за които може да се гласува е 10.

Гласуването се осъществява по електронен път чрез мобилното приложение на Да, България или в офиса на Да, България, ул. „Драган Цанков“ 14, София, за членовете на ДА България, които имат нужда от съдействие при регистрацията за гласуване или при подаване на електронен вот.

Кандидатите се подрежат по сумата на точките на получените от всеки кандидат места в бюлетината. При равен резултат, кандидатите се подреждат по броя получени гласове за първо място. При равен брой гласове за първо място, се вземат предвид гласовете за второ място и т.н. При напълно равен резултат за кандидатите, заемащи дадено място, комисията за вътрешни избори тегли жребий в присъствието на кандидатите.

За получаване и отчитане на резултата от електронното гласуване, Комисията за вътрешни избори използва информационна система. Достъпът до нея е ограничен единствено до членовете на Комисията за вътрешно гласуване, като всеки достъп до системата оставя дигитална следа. Комисията за вътрешни избори обработва резултатите от гласуването и ги обявява публично в срок до 24 часа след приключване на изборния процес.

Информационната система и мобилното приложение, използвани за електронното гласуване, се защитават по най-високи стандарти за сигурност. Електронната комуникация се криптира по протокол TLS, минимална версия 1.2. Достъпът до системите се осъществява чрез многофакторна автентикация. Тайната на вота и неподменимостта и интегритета на подадените гласове се гарантират чрез криптографски методи.

С цел пълна прозрачност на изборния процес, входният код на системата и мобилното приложение, както и одитната следа на достъпите до системата и действията на членовете на Комисията за вътрешни избори, се предоставя за преглед на всеки кандидат и всеки член на партия от Да, България при поискване. Гласовете, без идентичността на избирателите, се предоставя на кандидатите при поискване в отворен, машинно-четим формат след приключване на изборния ден.