Моля, изтеглете декларацията за членство, попълнете я и я изпратете на един от следните адреси:

Нашият офис:
бул. „Драган Цанков“ №12-16, ап.7
София

Тенис Малееви:
бул. „Никола Вапцаров“ №57
София