Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Златина Желева е член на ИС, родена през 1959 г., икономист, Енерго-Про.