Район „Лозенец“ и „Младост“

31 г.

Образование:

бакалавър, Международни отношения, УНСС, София.

Професионален опит:

общински съветник в Столичен общински съвет.

Гражданска ангажираност:

  • основател на обединение на инициативни комитети „Обединена София“;
  • член на Инициативен комитет „Лозенец“;
  • инициатор на референдума срещу презастрояването на р-н Младост.

Позиция в ПП „Движение Да, България“:

гражданска квота.

„През изминалите четири години като общински съветник отстоявах принципите за прозрачност при вземане на решения, търсене на пряко гражданско участие, защита на обществения интерес и осигуряване на по-добра среда за живот. Това са каузи, за които смятам да продължа да се боря.“