Район „Лозенец“

36 г., с едно дете

Образование:

  • бакалавър, Физика СУ „Св. Климент Охридски“;
  • магистър, Стопанско управление, СУ „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит:

  • ИТ консултант в енергийната индустрия.

Гражданска ангажираност:

  • член, Изпълнителния Съвет на Асоциация „Свободен Енергиен Пазар“.

Позиция в ПП „Движение Да, България“:

  • член, Национален съвет.

Кандидатирам се защото се опитвам да променя енергийния сектор за по-добро от години! Защото ключови инфраструктури в София като топлофикация, електроснабдяване, водоснабдяване, почистване, сметосъбиране са под всякаква критика и подобряването им ще има бърз и осезаем ефект върху качеството на живот в София.“