Кандидат за народен представител от КП „Движение Да България“ в Пловдив, на 5. място в листата.

  • Родена и живеe в град Пловдив, на 37 години;
  • Средното си образование завършва в Езикова гимназия „Пловдив“ с английски език;
  • Висшето си образование придобива в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по специалностите „Международни икономически отношения“ – степен бакалавър и „Право“ – степен магистър;
  • Като адвокат, Веселина се вписва в Адвокатска колегия Пловдив през 2007 г. след успешно положен изпит за адвокати и младши адвокати, организиран от Висшия адвокатски съвет;
  • Основно практикува в сферата на търговското и облигационното право.

Докато упражнява професията си, става свидетел на изопачено и непредвидимо правосъдие, породено от липсата на конституционно заложената независимост на съдебната власт. Такова правосъдие води до липса на сигурност, в която и да е сфера от личния, професионалния и обществения ни живот. Липсата на сигурност от своя страна води до липса на инвестиции, липса на източник на доходи за самата държава и така тя спира да функционира. Ясно заявената решимост на „Да, България!“ да извърши коренни промени в системата на правосъдието, водещи до в действителност независима съдебна власт, която ще има възможността да правораздава според закона, а не под натиск, както и фактът, че „Да, България!“ разполага с необходимите специалисти за това, са нейните причини да влезе в битката за България.

Предстоящи събития

Няма намерени резултати

Последвайте ни