• Член на НС и ИС

Веселин Калановски е актъор с участие в десетки театрални, филмови и телевизионни проекти. Член на УС и Зам. председател на АртистАутор (сдружение за закрила на авторси и сродни права на актьорите). Съосновател и директор (до 2001 г.) на Свободен театър. Бил е преподавател по акт. майсторство и член на комисията за субсидии на театрални проекти към МК.

Участва активно в гражданските протести през последните 28 години. Убеден е, че България ще се превърне по-добро място за живот, чрез възстановяване на правосъдието и развитие на гражданското общество в държавата.
Вярва, че едни от основните приоритети на българското общество трябва да са опазването и създаването на условия за развитие на културата, образованието и науката.

Веселин е роден в София, на 60 години. Женен е за Евгения. Има четири деца – Владимира, Анна, София и Йордан. Отглежда като Настойник и племеницата си Мина. Свободното си време прекарва със семейството и приятелите си. Голямата му страст са пътешествията.