Национална кампания „Ти броиш“: Търсим 12 000 защитници на вота за ЧЕСТНИ и СВОБОДНИ избори

Район „Младост“

30 г.

Образование:

магистър „право“, СУ „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит:

  • адвокат от Софийска адвокатска колегия;
  • управляващ съдружник в адвокатско дружество Бенов, Василев и Нацков;
  • консултант и съдружник в Скайлекс и Ер Ви Лекс (консултантски дружества в сферата на европейски проекти).

Гражданска ангажираност:

  • директор на фондация „Институт за справедливост“;
  • член на управителния съвет на сдружение „ЕКИП – Експертен клуб за икономика и политика“.

Позиция в ПП „Движение Да, България“:

  • член, Национален съвет;
  • председател, МО „Младост“.

За мен ключови ценности са хуманността, свободата на индивида, правовата държава и неприкосновеността на частната собственост. Като общински съветник ще работя именно в насока налагане на тези ценности и със своята експертиза и лични качества ще спомогна София да се превърне в едно по-добро място за живот.“