Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Кандидат за народен представител на КП „Движение Да България“ и водач на листа в Пловдив-област и в Бургас.

Биографични факти

  • Роден е на 24 декември 1961 г. в гр. Карлово;
  • Женен е, с една дъщеря;
  • Завършва с отличие и златен медал Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ през 1979 г. в Пловдив;
  • През 1984 г. завършва с отличие и златен медал ВНВВУ „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия, магистър по радиоелетроника;
  • През 1991 г. защитава дисертация в Киев и става доктор по кибернетика, а от 1998 г. е доцент по автоматизирани системи за управление;
  • През 1995 г. завършва Военна Академия „Георги Сава Раковски” – магистър по организация и управление на оперативно-тактическото разузнаване. Преминал е курсове в САЩ и Германия, както и в Европейския център за изследвания по сигурността „Джордж Маршал“;

Професионален и граждански опит

От 1984–1998 г. Велизар последователно служи като офицер в поделения на Българската армия, в това число и в Института по системи за управление на Генералния щаб като началник на сектор „Военни интелигентни системи“ и в Главния щаб на Сухопътни войски – управление „Разузнаване и електронна борба“. В периода 1998–2001 г. е заместник-министър на отбраната по воената политика, планиране и интеграция, както и член на Съвета по сигурността на МС, Междуведомствения комитет за интеграция в НАТО. Председател е на Борда на директорите на ТЕРЕМ ЕАД.

От 2001 г. до 2009 г. работи в БАН като съветник на председателя на БАН по национална сигурност и отбрана, директор е на програми в Центъра за изследване на националната сигурност и отбраната, ръководител на секция „Изследване и развитие на информационните системи“ в Института за паралелна обработка на информацията. Съосновател е на Сдружение „Джордж Маршал“ – България и на Асоциацията на офицерите от резерва „Атлантик“. От 2009 до 2012 г. е Директор по сътрудничество с нациите в Агенцията на НАТО по Консултации, командване и управление, а от януари 2013 г. до януари 2017 е Директор по сътрудничество с потребителите в обединената Агенция за комуникации и информация на НАТО (NCIA). От февруари 2017 е доцент в Института за информационни и комуникационни технологии на БАН – София. Автор е на няколко книги по проблеми на информационното общество и на над 300 стати на различни езици по проблемите на реформите в сектора за сигурност, информационните системи, управлението на промяната, евроатлантическата сигурност.

От 2008 г. до 2010 г. е член на Европейския форум за изследвания по сигурността и иновации ESRIF. От декември 2016 г. е член на сдружение „Граждански съвет“.