Национална кампания „Ти броиш“: Търсим 12 000 защитници на вота за ЧЕСТНИ и СВОБОДНИ избори

Енергиен експерт и консултант към екологично сдружение За Земята. От 2014 г. досега, член на Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната среда. 2013-2017 г. – (Линц, Виена, Будапеща, Прага), участва в ежегодната международна конференция „Ядрен риск и обществен контрол“ с изнасяне на доклади относно развитието на ядрената енергетика в България. Автор на доклад „Анализ на състоянието и развитието на въгледобивния сектор в България“, 2012 г. Експерт в разработването на стратегически документ. „Ниско-въглеродна енергийна стратегия на град София“, изготвен от Българското гражданско общество в сътрудничество със Столична община, 2010-2011 г.