Кандидат за народен представител на КП „Движение Да България“ във Варна, на 2. място в листата.

  • Родена и живее във Варна, несемейна, без деца.
  • Притежава бакалавърска степен по Стопанско управление – Мениджмънт в международния бизнес, ВСУ – „Черноризец Храбър“.

Славена е председател на гражданско сдружение „Варна диша”, от създаването му през 2012 г. Сдружението е създадено като естествено продължение на инициативата за спасяването на Морската градина от нестихващото застрояване и опасността от редуцирането ѝ с над 60%. След постигнатия частичен успех, със запазването на парковия характер на Морската градина, чрез информационна кампания, протести и обществени дебати, сдружението провежда множество инициативи, които да привлекат вниманието на обществеността по проблемите на градската и околната среда, презастрояването и прозрачността в управлението. Сред тях са „Живото знаме“ под мотото „Аз обичам парка!“, „Пейки от палети“, участие в младежкия фестивал „Funcity“ с промотиране на устойчиви практики за опазване на околната среда, съвместно с неформална група EcoWormie, засаждане на 200 дръвчета в парк „Аспарухово“, иницииране на национална кампания за промени в ЗУТ и др. Славена участва и в инициативата „Аспарухово горите пази“, създадена за опазване на горския масив над квартала, след огромните поражения от наводнението и направи опит за организирането на открити дебати, относно конкурса за главен архитект на Варна.

Взима страна и се включва в битката за България защото:

  • Корупцията, липсата на правосъдие и изолацията на обществото от управлението, са основните причини България да е най-изостаналата и бедна страна в Европейския съюз;
  • Тъжно ѝ е, че всеки трети емигрира, за да води нормален живот;
  • Боли я, че божествената ни природа и хилядолетна история се унищожава с невиждани темпове, отново, заради корупцията;
  • Иска да се гордее, че е българка, не заради историята ни, а заради настоящето;
  • Иска родителите ѝ да изживеят достойно старините си, а не в мизерия;
  • Иска правото да е правилно, а не поръчково;
  • Иска да бъде пример за народен представител.

Мечтата ѝ е да изгради екоселища за живеене, в които както строителството, така и животът да бъдат екологично чисти. Обича животните и подкрепя всички инициативи за правата им, поради което отскоро е и вегетарианец. В свободното си време предпочита да пътува и да е сред природата.