Радостин Юруков е роден в Благоевград, където е завършил Езикова гимназия. Във Франция получава бакалавърска степен специалност „Социология“. Също така е и магистър „Администрация и управление на предприятията“. Има опит в полиграфията и международния транспорт. Има частен бизнес в областта на печатните услуги.