Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Мими Куртева Стайкова  е член на ИС – род. 1951 г., пенсионер.