Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“
  • Член на НС

Любомир Авджийски е юрист. До 2017 г. е част от екипа на Института за пазарна икономика, с ресор анализ на съдебната система и законодателство. Автор е на над 80 статии и доклади на тема съдебна реформа. Завършва Националната финансово – стопанска гимназия (2004) и Австрийски колеж, София. Има магистърска степен по право в Университета за национално и световно стопанство. Веднага след дипломирането си (2012-2013) е част от администрацията на Софийски районен съд, където директно се запознава с  проблемите  на „терен”  в съдебната система.

Като един от основателите и лицата на инициатива „Правосъдие за всеки” (2014-2016), Любомир защитава радикална съдебна реформа и през 2015 г. „Правосъдие за всеки”, с домакинството на „Софийки дискуионен форум”,  организира знакова среща с министъра на правосъдието на Румъния (2004-2007), Моника Маковей. Целенасочената експертна работа на Любомир е и деполитизирането на Висшия съдебен съвет и създаване на антикорупционна прокуратура за разследване на високата политическа корупция.

Любомир вярва, че свободата е неотменим дар от Бога, а не право дадено от държава или институции. Тази вяра е определяща за неговата лична и обществена философия.