Кандидат за народен представител от КП „Движение Да България“ от Шумен, на 2. място в листата.

Биографични факти

  • Роден е в Шумен. Женен, с едно дете;
  • Живее и работи в София;
  • Висше юридическо образование.

Работи като адвокат към Софийската адвокатска колегия от 17 години. Започва професионалната си кариера като правен сътрудник в сдружението „Българска асоциация гражданско общество и правни инициативи“ (БАГОПИ), което още от 90-те години реализира амбициозната задача да предоставя правна защита на гражданите срещу произвола на администрацията.

В професионалната си практика непрекъснато се сблъсква с необходимостта да обяснява как покварата в съдебната система се възпроизвежда като зараза в цялото общество и поразява реални човешки съдби.

Дълбокото му убеждение е, че човекът и защитата на неговите основни права и лично достойнство трябва да бъдат в основата на всяко държавно управление. Вместо това, политическата власт в България се упражнява по начин, който грубо и системно потъпква самата идея за върховенство на правото и равенство пред закона и който създава несправедливост и бедност.

Същевременно смята че, съдебната власт, която е призвана да бъде страж на човешките права и на справедливостта срещу произвола на политическата власт, на практика се е превърнала в незаконно притежаваното оръжие на същата тази политическа власт.

Открива в „Да, България!“ автентичния политически изразител на собствените си разбирания, тъй като смята че движението е първият политически субект, който е посочил принципите за защитата на човешките права, възстановяването на справедливостта и на върховенството на закона като свои водещи принципи.

Смята че проектите за радикална съдебна реформа и за модернизация на законодателството в сферата на правата на човека трябва да се превърнат в реални и ефективни политически действия, в извършването на които може да даде своя принос. Личната му надежда за България е да започне да използва демократичните механизми за да овластява хора – визионери и носители на съвременно Просвещение.

Запален колоездач и планинар.