Иглика Иванова – на 33г.с едно дете. По настоящем в майчинство. В свободното си време работи с деца в неправителствена организация.