Георгия Илиева – член на ИС на ПП „Да България” – Пловдив

На 54 години. По образование „Библиотекар”, завършила „Библиография и научна информация”. В момента е предприемач.