Район „Средец“

31 г.

Образование:

  • бакалавър, Европеистика, СУ „Св. Климент Охридски“;
  • магистър, Европейски отношения, Институт по политически науки, Париж;
  • магистър, Международни отношения, Университет Париж 1 Пантеон-Сорбон.

Професионален опит:

младши проджект мениджър в Хюмън Дайнамикс (австрийска компания за управление на европейски проекти за техническа помощ на страни извън ЕС).

Гражданска ангажираност:

подкрепящ:

  • Правосъдие за всеки;
  • Гласувай без граници.

Позиция в ПП „Движение Да, България“:

член на МО „Средец“.

София има нужда от коренна промяна, както в приоритетите, така и от кадрова гледна точка. Убеден съм, че градът ни може да заеме своето достойно място наред с другите европейски столици, а ние нейните граждани, да изградим една по-добра среда за живот, както и в много отношения най-сетне да влезем в XXI-и век.“