Район Средец

33 г., с едно дете

Образование:

  • бакалавър, Публична администрация, Университет Монпелие, Монпелие, Франция;
  • магистър, Световно наследство, Бранденбургски технически университет, Котбус, Германия;
  • магистър, Право на културното наследство, Университет Париж Юг, Париж, Франция.

Професионален опит:

ръководител програми, стратегии и политики, Център за приобщаващо образование, София.

Гражданска ангажираност:

  • активист на сдружение „Политроник“;
  • участник в гражданска инициатива „Rock the Vote, България;
  • участник в граждански инициативи за опазване на културното наследство в София и защитените територии в Рила, Пирин, Витоша, Странджа и Черноморието.

Позиция в ПП „Движение Да, България“:

гражданска квота.

Вярвам, че София може и трябва да стъпи на автентичния си потенциал и уникалните си културни, природни и човешки дадености, за да се развива, като град с високо качество на живот за всички.“