Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Димитър Александров Спасов е роден през 1972 година. Екскурзовод в Градски исторически музей – Свищов. Женен, с две деца.