Национална кампания „Ти броиш“: Търсим 12 000 защитници на вота за ЧЕСТНИ и СВОБОДНИ избори

Д-р Алина Добрева е анализатор в Изследователския отдел на Европейския парламент, където работи по теми свързани с европейския бюджет, финансирането на външната политика на Европейски съюз и очакванията на гражданите за европейския бюджет и политики. Има дългогодишен опит като изледовател, включително на медийната свобода и плурализъм, избирателни системи и политическа комуникация.

Участва активно в кампаниите „Гласувай без граници“ и „Искам да гласувам“, подкрепящи въвеждането на електронно гласуване и улесняването на българите в чужбина да бъдат част от изборния и политически процес в България.

Алина вярва, че България може много повече от постигнатото досега, и че възстановяването на върховенството на правото ще помогне на българите в България да живеят по-добре, а тези навън ще върнат в дома си, където е сърцето им.

Алина е родена в Русе, израстнала в Пловдив. Заради учебни или работни ангажименти е живяла в София, Будапеща, Лийдс, Лондон и Флоренция, а в момента е в Брюксел. Обича да готви и експериментира в кухнята.