Приходи на общините по години

Сравнение на приходите на различните общини.

Ако искате да видите и графиките - отворете страницата с устройтво с по-голям екран.

Разходи на общините по години

Сравнение на разходите на различните общини.

Ако искате да видите и графиките - отворете страницата с устройтво с по-голям екран.