Национална кампания „Ти броиш“: Търсим 12 000 защитници на вота за ЧЕСТНИ и СВОБОДНИ избори

Коалиция „Движение Да България“ влиза в Народното събрание, за да изкорени корупцията в страната. Ще го постигнем като:

  1. Реформираме съдебната система, установим върховенство на закона и възстановим справедливостта.
  2. Спрем кражбите, нагласените обществени поръчки и контрабандната търговия.
  3. Ускорим икономическия растеж, направим българския бизнес по-конкурентен, стимулираме иновациите и предприемачеството и поддържаме жива връзката им с образованието и науката.
  4. Изградим прозрачна администрация и електронно управление.
  5. Създадем работещи регулатори, които да разрушат монополите и картелите.
  6. Въведем стандарти в образованието, които отговарят на изискванията на съвременния свят и възпитават активни граждани.
  7. Подкрепим българската култура, за да излезе от унизителното състояние и постигне заслуженото си признание.
  8. Развием качествено здравеопазване с електронно обслужване.
  9. Водим външна политика, която да гарантира на България пълноценното и активно членство в Европейския съюз и НАТО, както и достойно и уважавано място сред останалите държави.

Ако искате да научите повече подробности, вижте тук.