ДА, БЪЛГАРИЯ:

ДА на освобождението на България от мафията и корупцията

ДА на върховенство на правото чрез съдебна реформа

ДА на електронната революция и споделения растеж

ДА  България – в А отбора на Европа

 • Справедливо правосъдие, демократична отчетност на прокуратурата. Стига недосегаеми.
 • Прочистване на регулаторите от партийни послушковци в името на конкурентната среда и безкомпромисност срещу монополите и картелите.
 • Е-образование, е-здравеопазване, е-данъци, е-пътна полиция, е-митници, е-обществени поръчки. Прозрачност и контрол.
 • Освобождаване на икономиката от диктата на “гишетата”. Модерна, компетентна и ефективна администрация.
 • Растеж, обвързан с модерно образование и качествено здравеопазване. Икономически модел срещу бедността.
 • Служби за сигурност и киберсигурност в защита на гражданите и националния интерес, а не на олигарси и чужди интереси.

Когато извадим мафията от държавата, ще има споделен просперитет, защото растежът сега се консумира от олигархични кръгове, които не позволяват да бъде споделен от българските граждани.

Когато извадим мафията от съдебната система, ще има върховенство на правото и страх от закона.

Когато извадим мафията от обществените поръчки, ще се освободят поне няколко милиарда, за да се пренасочат към образование, здравеопазване, социални проекти.

Ние ще си свършим работата – изчистим ли държавата, всеки ще си изкарва  според труда и възможностите си.

КАК ПОСТИГАМЕ ЦЕЛИТЕ

Съдебна реформа

 • Справедлив и ефективен съд, независима прокуратура.
 • Ефективно право на гражданите да търсят обезщетения за вреди, нанесени от правни актове, длъжностни лица и институции с държавни и общински функции.
 • Лесни процедури за колективни искове срещу монополите и картелите. Право да се търси отговорност от регулаторни и контролни органи на държавата.
 • Намаляване на съдебните такси, право на обжалване на всички административни актове, промяна на подсъдността по потребителски спорове, право на обжалване при принудително изпълнение, вкл. рекета на колекторските фирми.
 • Ограничаване на политическата намеса при избора на ръководителите на съдебната власт (намаляване на парламентарната квота във ВСС за сметка на избрани пряко от съдийската колегия членове на ВСС). Публично номиниране и изслушване на кандидатите, публична отчетност, ограничаване на броя мандати.
 • Отстраняване на членове на ВСС, ако нарушават етиката и уронват престижа на съдебната власт. Периодични проверки за интегритет и зависимости.
 • Единен, централизиран и независим антикорупционен орган, разследващ корупцията по високите етажи на властта. Проверки на имуществото, проверки за конфликт на интереси.
 • Ефективно и независимо разследване на случаи с обосновани съмнения за политическа корупция – КТБ, АЕЦ „Белене“, „Южен поток“, „Яневагейт“, Национален парк “Пирин“ и др.

Държавно управление

 • Премахване на корупцията при разпореждане с държавна собственост – земи, имоти и предприятия (като продажбата на “Царските конюшни” и Пловдивския панаир) – ще бъдат продавани само след публичен търг чрез публикуване в електронен регистър.
 • Всички продажби на електрическа енергия от държавните дружества като АЕЦ “Козлодуй” и ТЕЦ “Марица Изток 2” ще стават през енергийната борса.
 • Премахване на политическите назначения за ръководители в държавната администрация. Назначаване на ръководители на администрация след публични конкурси на мениджърски принцип, след защита на програма и цели и резултати.
 • Оптимизация и опростяване на регулациите за лесен процес за малките бизнеси.
 • Въвеждане на принципа на мълчаливо съгласие в администрацията.
 • Административните структури да защитават разходите, екипите и основанието за съществуването си.
 • Преминаване към конкурентно заплащане, обвързано с резултати, при държавните служители.
 • Присъединяване към Европейския банков съюз. Ангажимент за курс към влизане в еврозоната.
 • Опростяване на фискалната система: премахване на данък върху лихвите на депозитите на физически лица и т.нар. “данък уикенд”.
 • Увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 100 000 лева с цел сваляне на административно бреме от малкия бизнес.
 • Въвеждане на законодателство за личния фалит с цел – освобождаване на хората с ниски доходи от преследване от частни изпълнители, фирми за бързи кредити и банки.
 • Изграждане на устойчив и конкурентен енергиен сектор посредством диверсификация на доставчиците, изграждане на газови интерконектори, приоритизиране на енергийната ефективност и насърчаване на производството на енергия от ВЕИ.

Електронна революция – икономическа революция

Е- революцията ще премахне бюрократичния тормоз върху бизнеса, ще ограничи корупционния натиск, ще гарантира прозрачни процедури, контрол и проверки.

 • Единна електронна администрация за гражданите и бизнеса. Администрацията спира да изисква документи, които самата тя е издала или има достъп до тях, както и нотариални заверки на документи.
 • е-здравеопазване: електронен здравен запис, електронна рецепта, електронно направление, единен електронен здравен портал.
 • е-образование: електронизация на регистрите в сектор “Образование”. Електронен прием в учебни заведения и електронни дневници. Предоставяне на електронно учебно съдържание без необходимост от плащане на хартиен еквивалент.
 • е-пътна полиция: автоматизирани проверки за правоспособност, гражданска отговорност, годишен технически преглед, включително чрез стационарни и мобилни камери.
 • е-данъци: Проверка и заплащане на всички данъци онлайн. Улеснено подаване на годишна данъчна декларация чрез автоматичното ѝ попълване въз основа на получени от НАП сведения. Единна точка за подаване годишни финансови отчети.
 • е-митници: електронизиране на всички митнически услуги за физически и юридически лица, както и вътрешните процеси
 • е-обществени поръчки: пълна прозрачност на обществените поръчки, подаване и обработване на документи изцяло по електронен път.
 • е-природа:  интерактивни онлайн данни за състоянието на околната среда, управлението на природните ресурси и свързаните с тях административни процедури.
 • Електронна антикорупция: Изцяло електронни обществени поръчки с типови задания. Случайно разпределение на всички вписвания в регистри и всички проверки на контролни органи. Пълна отчетност.
 • Дистанционно електронно гласуване.
 • Киберсигурност и киберустойчивост срещу вътрешни и външни заплахи.
 • Актуализация на авторското право.

„Да, България!“ се стреми да обърне тенденцията, за да се задържат повече хора в България – както млади хора, така и тези българи, които на даден етап в своя живот да започнат да мислят за България като възможно място, където да се върнат – било за да започнат бизнес, да отгледат и образоват децата си, да прекарат старините си. Тази политика ние наричаме Голямото завръщане. И това трябва да е във фокуса на следващия парламент – как България да започне да се конкурира за онзи човешки капитал, който излезе от нея. Така разбираме родолюбието.

България може ДА застане високо.