Национална кампания „Ти броиш“: Търсим 12 000 защитници на вота за ЧЕСТНИ и СВОБОДНИ избори

Пълната платформа на „Да, България!“ в окончателен вариант е достъпна в документ, подходящ за сваляне и разпечатване. От нея ще научите как ще:

 • Реформираме съдебната система и възстановим справедливостта;
 • Спрем кражбите, контрабандата и нагласените обществени поръчки;
 • Ускорим икономиката, стимулираме предприемачеството и заздравим връзката им с образованието и науката;
 • Изградим прозрачна администрация и управление;
 • Създадем работещи регулатори, които да разрушат монополите и картелите;
 • Въведем съвременни стандарти в образованието, което да подготвя компетентни и активни граждани;
 • Подкрепим българската култура, която да излезе от унизителното си състояние;
 • Развием качествено образование с електронно обслужване;
 • Водим външна политика, която да запази европейската ориентация на страната и да гарантира пълноценно членство в Европейския съюз и НАТО;
 • Приложим спешни мерки за подобряване на качеството на въздуха и за подобряване на управлението на водните ресурси;
 • Осъществим добро стопанисване на защитените територии в мрежата Натура 2000;
 • Управляваме устойчиво отпадъците и прилагаме мерки за енергийна ефективност според съвременните европейски норми.

В долните страници можете да се запознаете в подробности с отделните секторни политики, които „Да, България!“ предлага на българските граждани.

Държавно управление и правосъдие

Целта ни е да демонтираме корупционния модел на управление на страната, за да сложим край на бедността, да повишим благосъстоянието и качеството на живот на българските граждани.

Природа

ДА съхраним природата на България и да повишим устойчивото развитие чрез разумно управление на природните ресурси и богатства.

Здравеопазване

Ако забележите несъответствия между настоящата секторна платформа с пълния вариант на програмата в документа, готов за сваляне и отпечатване, моля сигнализирайте ни. Окончателният вариант на платформата се намира в приложения…

Социални политики

Социално включване на всички български граждани и подкрепа за най-уязвимите. Нито един български гражданин не е социално изключен поради възраст, етнос, произход, бедност, увреждане, зависимости.

Просвета

Да отключим потенциала на българската нация чрез качествено образование за всеки.

Култура

Качествено съвременно културно съдържание, разпознаваемо и конвертируемо на европейската и световна сцена; развитие на нови публики и осигуряване на широк достъп до качествено културно съдържание от България и света.

Медии

Ако забележите несъответствия между настоящата секторна платформа с пълния вариант на програмата в документа, готов за сваляне и отпечатване, моля сигнализирайте ни. Окончателният вариант на платформата се намира в приложения…