Научете отговорите на най-често задаваните въпроси за вътрешните избори за определяне на представителите на Движението в единната листа на Демократична България за изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Как да се регистрираме, за да гласуваме електронно?
Кой може да гласува?
Кога е гласуването?
Когато отида на „Гласуване“ и ме праща на екран „Вход“
Когато отида на „Гласуване“ и ми изписва „Страницата не е намерена“
Как се изчисляват резултатите?
Как се защитават данните ни?
Как да се регистрираме, за да гласуваме по пощата?
Кой може да бъде номиниран?
На какви критерии трябва да отговаря номинираният кандидат?
Кой може да номинира?
С кого да се свържем, ако имаме въпроси?

Правила за определяне на представителите на партията в единната листа на Демократична България за изборите за Европейски парламент 2019

Вътрешни избори на „Да, България!“ за Европейски парламент

За пръв път в България, „Да, България!“ гласува електронно и дистанционно, за да определи кандидатите си за евродепутати.

Как да се регистрираме, за да гласуваме електронно?

– Изтеглете приложението „Да България“ – за Android или за iOS , или сканирайте QR кодовете по-долу:

 

– В приложението „Да България“ изберете бутона „избори“

– Натиснете бутона „Регистрация“ и следвайте инструкциите върху екрана

– Ще получите съобщение, че вашата регистрация е приета и предстои проверка на данните. Ако има проблем ще се свържем с Вас

– Ще получите допълнително съобщение за началото на електронното гласуване

Регистрацията става с индивидуален код, с който всеки член на „Да, България!“ разполага. Ако не сте член го получавате от член на партията или от комисията за провеждане на вътрешните избори чрез заявка на електронната поща, дадена за контакт (izbori@dabulgaria.bg).

Кой може да гласува?

• Членовете и симпатизантите на „Да, България!“;

• Хора, поканени от членовете и кандидатите на „Да, България!“.

Регистрацията за участие в изборната процедура на „Да, България!“ е задължителна.


Какви са сроковете за регистрация за гласуване, номиниране на кандидати и гласуване?

 • Регистрация за гласуване във вътрешните избори на „Да, България!“ – 27.11.2018 г. – 04.02.2019 г.
 • Номиниране на кандидати – 27.11.2018 г. – 17.12.2018 г.
 • Кампания на номинираните кандидати – 03.01.2019 г. – 03.02.2019 г.
 • Период за гласуване – 00.00 ч. на 04.02.2019 г. – 24.00 ч. на 10.02.2019 г.
 • Обявяване на резултатите – 11.02.2019 г.


Когато отида на „Гласуване“ и ме праща на екран „Вход“
Това означава, че не сте влезли в профила си за мобилното приложение. Ако досега не сте имали профил, то при регистрация за гласуване, Ви е създаден автоматично. В този случай, както и ако сте си забравили паролата, трябва да следвате процеса за възстановяване на парола:

 • 1. ИЗБОР НА „ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА“
 • 2. ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕЙЛ И НАТИСКАНЕ НА ЛИНКА
 • 3. ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА ПАРОЛА

който е описан и във видеото: ВИДЕО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПАРОЛА

Когато отида на „Гласуване“ и ми изписва „Страницата не е намерена“
Не сте обновили мобилното приложение до последна версия (1.7.2). Трябва да отидете в Google Play или Apple App Store и да обновите приложението и да преминете към гласуване.

Как се изчисляват резултатите?
Кандидатите се подреждат по броя получени точки. Всеки избирател може да подреди кандидатите с номера от 1 до 17, като всяко място дава определен брой точки. Най-много точки получава посоченият на първо място кандидат, а най-малко – този на 17-то. Не е задължително да подреждате всички кандидати. Точките за всяко място са както следва:

Място Точки Място Точки
1 20 10 7
2 17 11 6
3 14 12 5
4 13 13 4
5 12 14 3
6 11 15 2
7 10 16 1
8 9 17 0
9 8

Как се защитават данните ни?
Данните се защитават съгласно Общия регламент относно защитата на данните. Цялата комуникация между приложението и сървъра е криптирана. Достъп до данните имат само длъжностни лица, преминали инструктаж от страна на длъжностното лице по защита на данните. Данните се използват единствено за целите на вътрешните избори, освен ако изрично не сте посочили друго при регистрация.

Как да се регистрираме, за да гласуваме по пощата?

– Гласуването по пощата се извършва след предварителна регистрация чрез подаване на заявление по образец

– На посочения от Вас адрес ще получите:

 • Изборна карта;
 • Бюлетина за гласуване;
 • Малък и голям плик – в малкия се поставя бюлетината, а в големия плик се поставя малкият и изборната карта. Големият плик се изпраща на адрес: София 1164, бул. Драган Цанков 12-16, ет. 2, ап. 7.

– Гласуването се извършва чрез пощенски оператор или куриер. Разходите за получаване и изпращане на книжата за гласуване по пощата са за сметка на гласуващия.

Кой може да бъде номиниран?

– Членовете на „Да, България!“

– Могат да бъдат номинирани и хора, които не са членове на „Да, България!“, но тяхната кандидатура трябва да бъде издигната от член на „Да, България!“

На какви критерии трябва да отговаря номинираният кандидат? 

Кандидатът на „Да, България!“ за европейските избори през 2019 г.:

 • Има право да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България;
 • Споделя целите и ценностите на Европейския съюз, прогласени в Договорите за Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз;
 • Споделя ценностите, прогласени в Учредителната декларация на „Да, България!“;
 • Притежава висше образование най-малко със степен “Бакалавър” и професионална компетентност в определена сфера;
 • Владее най-малко един от оперативните езици на Европейския парламент (английски, френски или немски);
 • Подкрепя каузите и действията на „Да, България!“ и Демократична България;
 • Отстоявал е позиции по важни теми от обществения и политически живот.

Не може да бъде кандидат човек, ĸoйтo е бил cътpyдник или служитeл нa Дъpжaвнa cигypнocт, члeн нa нaциoнaлни и peгиoнaлни pъĸoвoдни opгaни нa пapтиитe нa тoтaлитapния peжим, или личност, която пopaждa oбocнoвaни cъмнeния зa ĸopyпциoннo пoвeдeниe, както и лица, за които съществува законова забрана. 

Кой може да номинира?

– Всеки член на „Да, България!“ има право да номинира кандидати

– Чрез формуляр за номинации, изпратен на следния имейл: izbori@dabulgaria.bg, или на място в централата на „Да, България!“ София 1164, бул. Драган Цанков 12-16, ет. 2, ап. 7.

Как да гласуваме?

– Електронно чрез мобилното приложение „Да България“ или по пощата след предварителна регистрация (с бюлетина по образец)


С кого да се свържем, ако имаме въпроси?

На този имейл адрес можете да задавате всякакви въпроси относно вътрешните избори – izbori@dabulgaria.bg