С един клик от тук можеш да изпратиш готово писмо до г-жа Фандъкова за насрочване на ново обсъждане на намерението на Столична община да поеме дълг за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF.

Ако имате конфигуриран имейл-клиент, натиснете тук, за да изпратите писмо. Ако нямате, можете да напишете своето писмо на jfandakova@sofia.bg