Регионално развитие, транспорт и инфраструктура

Още в началото на 2017та година се появиха първи сериозни пукнатини на ремонтирания през 2014та участък на Цариградско шосе между моста на 5ти километър и Окръжна болница. Тогава имаше заявки, че е възможно да бъде извършено и цялостно преасфалтиране. Следващите години пукнатините биваха запечатвани, но тази година вече имаме и първите кръпки. От „Да България“ поискахме официална информация за гаранцията на ремонтирания участък, както и за взетите мерки за отстраняване на видимите дефекти. От официалния отговор ( https://www.boyko.bg/?p=51 ) се разбира, че според Столична община дефектите не се дължат на некачествено изпълнение, а на необичайно дълго продължилото застудяване през зимата на 2017та година. Разбрахме също и че гаранционният срок на този участък, за чийто ремонт са платени повече от 10 млн.лв. е само 5 години и изтича след 3 месеца.

Ние питаме:
– Защо не е написано техническо задание за ремонта, което да гарантира дълъг живот на ремонтирания участък ?
– Откога за София е необичайно явление да има месеци през зимата с трайни отрицателни температури ?
– Защо в този и други случаи се оказва, че има дефекти, които не се покриват от гаранцията на изпълнителя ?
– Защо има по-стари ремонти, които издържат и 10 години без поява на пукнатини, а при по-скоро ремонтирани участъци такива се появяват още през гаранционния срок?
– Кой ще поеме отговорността за средствата, които ще бъдат отделени в следващите години за неизбежните ремонти на този участък ?

И искаме управлението на нашия град ДА бъде в ръцете на добри стопани, които разумно управляват поверените им средства и извършват реален контрол върху ремонтите в София.

Предстоящи събития

Няма намерени резултати

Последвайте ни