Отпорна точка 2.10 – арх. Борислав Игнатов

Днес в специално издание на "Отпорна точка" представяме кандидата за кмет на София - арх. Борислав Игнатов