На живо от Варненското езеро за проблемите с удълбочаването