Доц. Атанас Славов: Трябва периодична преценка на извънредните мерки

Според юриста в извънредно положение може да се премине границата на правовата държава