Делници: Иво Мирчев и Стефан Тафров от ,,Да, България!“

Иво Мирчев и Stefan Tafrov, членове на Изпълнителния съвет на Да, България за електронното гласуване.