Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Атанас Славов: Главният прокурор излиза извън законовите стандарти

Казусът с президента поставя въпроса спазва ли главният прокурор законите или е над тях, смята той


Още подобни