Информация и въпроси за местните организации:

Надежда Бачева – nadezhda.bacheva@dabulgaria.bg; 0899 111 828

Контакти с медиите:

Диана Пеева – diana.peeva@dabulgaria.bg

Елена Христова – elena.hristova@dabulgaria.bg