Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Информация и въпроси за местните организации:

Надежда Бачева – nadezhda.bacheva@dabulgaria.bg; 0899 111 828