• Час:
  • Местоположение: Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 3, Wien
  • Име на събитието: Да, България във Виена
  • Дата: 24 февруари 2017 г.
  • Час: 18:30 – 20:00
  • Място на събитието: Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
  • Facebook event: https://www.facebook.com/events/1871300419817159/