• Час:
  • Местоположение: Мериан Палас, бул. "Руски" № 8, Стара Загора

Среща с обществеността в Стара Загора.