{„in“:[{„name“:“От държавни трансфери“,“2016″:51504631,“2017″:57089308,“2018″:62743893,“2019″:68343371},{„name“:“Общински приходи“,“2016″:39096000,“2017″:41122000,“2018″:41966500,“2019″:43568911},{„name“:“- от данъци“,“2016″:17697000,“2017″:18780000,“2018″:19470000,“2019″:19400000},{„name“:“- от собственост“,“2016″:3333000,“2017″:3272000,“2018″:3577000,“2019″:4332000},{„name“:“- от такси“,“2016″:16471000,“2017″:16570000,“2018″:16484500,“2019″:17276911},{„name“:“- от глоби, санкции и наказателни лихви“,“2016″:910000,“2017″:1100000,“2018″:1140000,“2019″:1200000},{„name“:“- от други неданъчни приходи“,“2016″:120000,“2017″:0,“2018″:420000,“2019″:350000},{„name“:“- внесен ДДС и др.данъци в/у прод.“,“2016″:-1605000,“2017″:-1400000,“2018″:-1775000,“2019″:-2090000},{„name“:“- от продажба на нефин.активи“,“2016″:2000000,“2017″:2500000,“2018″:2500000,“2019″:3000000},{„name“:“- от концесии“,“2016″:170000,“2017″:300000,“2018″:150000,“2019″:100000},{„name“:“Заеми от банки“,“2016″:1314520,“2017″:0,“2018″:6000000,“2019″:10000000},{„name“:“Погасяване на заеми“,“2016″:-8988183,“2017″:-588581,“2018″:-2355059,“2019″:-1648968},{„name“:“ОБЩО ПРИХОДИ“,“2016″:101068878,“2017″:103682032,“2018″:108642452,“2019″:115882114}],“out“:[{„name“:“Общи държавни служби“,“2014″:6574019,“2015″:7572319,“2016″:7740989,“2017″:8300749,“2018″:8052017,“2019″:8510002},{„name“:“Отбрана и сигурност“,“2014″:982408,“2015″:908380,“2016″:1182058,“2017″:854541,“2018″:723036,“2019″:421370},{„name“:“Образование“,“2014″:35478509,“2015″:37163105,“2016″:38653185,“2017″:43890391,“2018″:47966340,“2019″:52168295},{„name“:“Здравеопазване“,“2014″:5318871,“2015″:6222374,“2016″:5843341,“2017″:5589898,“2018″:6367023,“2019″:6727731},{„name“:“Соц.осигуряване, подпомагане и грижи“,“2014″:8142760,“2015″:8650649,“2016″:8138757,“2017″:7789516,“2018″:7925006,“2019″:8260936},{„name“:“ЖС, БКС и ОО“,“2014″:17150978,“2015″:21501694,“2016″:20682694,“2017″:20197213,“2018″:18366353,“2019″:18541031},{„name“:“Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“,“2014″:5482882,“2015″:8855123,“2016″:8905246,“2017″:8607650,“2018″:10622673,“2019″:7261350},{„name“:“Икономически дейности и услуги“,“2014″:6841558,“2015″:7666740,“2016″:8594800,“2017″:7270400,“2018″:7320004,“2019″:7759000},{„name“:“Разходи некласифицирани в другите“,“2014″:1749149,“2015″:1650000,“2016″:1250000,“2017″:1116500,“2018″:1300000,“2019″:1200000},{„name“:“КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ /за всички функции и дейности“,“2014″:8960060,“2015″:12423018,“2016″:11127256,“2017″:23197996,“2018″:42986051,“2019″:10015420},{„name“:“ОБЩО РАЗХОДИ“,“2014″:87721134,“2015″:100190384,“2016″:101068878,“2017″:103682032,“2018″:108642452,“2019″:110849715}]}

Предстоящи събития

Няма намерени резултати

Последвайте ни