{„in“:[{„name“:“Данъчни приходи“,“2016″:0,“2017″:50875000,“2018″:72800000,“2019″:73745000},{„name“:“От собственост“,“2016″:0,“2017″:12579754,“2018″:14571834,“2019″:14652366},{„name“:“От такси“,“2016″:0,“2017″:48462000,“2018″:52503138,“2019″:53820836},{„name“:“От глоби, санкции и наказателни лихви“,“2016″:0,“2017″:4000000,“2018″:6100000,“2019″:6500000},{„name“:“Други неданъчни приходи“,“2016″:0,“2017″:-818147,“2018″:-2082940,“2019″:-1963417},{„name“:“От продажба на нефинансови активи“,“2016″:0,“2017″:5000000,“2018″:6500000,“2019″:6600000},{„name“:“ОБЩО ПРИХОДИ“,“2016″:0,“2017″:120098607,“2018″:150392032,“2019″:153354785}],“out“:[{„name“:“Общи държавни служби“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:0,“2017″:17440227,“2018″:18658983,“2019″:18882717},{„name“:“Отбрана и сигурност“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:0,“2017″:2223706,“2018″:1909274,“2019″:1291360},{„name“:“Образование“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:0,“2017″:100682353,“2018″:114469020,“2019″:123391502},{„name“:“Здравеопазване“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:0,“2017″:15221106,“2018″:16460641,“2019″:14350221},{„name“:“Социално осигуряване, подпомагане и грижи“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:0,“2017″:11532801,“2018″:13838229,“2019″:12620041},{„name“:“Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:0,“2017″:90387276,“2018″:103388612,“2019″:75147219},{„name“:“Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:0,“2017″:20725455,“2018″:36271249,“2019″:27682686},{„name“:“Икономически дейности и услуги“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:0,“2017″:17229986,“2018″:17699752,“2019″:18751140},{„name“:“Други разходи“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:0,“2017″:2307549,“2018″:1098563,“2019″:1148921},{„name“:“ОБЩО РАЗХОДИ“,“2014″:0,“2015″:0,“2016″:0,“2017″:277750459,“2018″:323794323,“2019″:293265807}]}

Предстоящи събития

Няма намерени резултати

Последвайте ни