{„in“:[{„name“:“ДЪРЖАВНИ ТРАНСФЕРИ“,“2016″:72593319,“2017″:78285419,“2018″:89886140,“2019″:101753247},{„name“:“СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ“,“2016″:80348833,“2017″:87272789,“2018″:93013694,“2019″:96635313},{„name“:“ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА“,“2016″:4527377,“2017″:274322,“2018″:21613444,“2019″:9790072},{„name“:“ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ“,“2016″:6043893,“2017″:3180585,“2018″:2173372,“2019″:3789121},{„name“:“ТРАНСФЕРИ ЦБ, ЕС, МЕЖДУ БЮДЖ.СМ.“,“2016″:5045200,“2017″:4054257,“2018″:2143100,“2019″:1836700},{„name“:“ОБЩО ПРИХОДИ“,“2016″:168558622,“2017″:173067372,“2018″:208829750,“2019″:213804453}],“out“:[{„name“:“РАЗХОДИ ДЪРЖ.ДЕЙНОСТИ“,“2014″:65048609,“2015″:70747056,“2016″:72593319,“2017″:78285419,“2018″:89886140,“2019″:101753247},{„name“:“ЖИЛ.СТРОИТ., БКС, ОКОЛНА СР“,“2014″:28081543,“2015″:30417830,“2016″:29056287,“2017″:34922989,“2018″:48864028,“2019″:37139313},{„name“:“КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ“,“2014″:36380423,“2015″:29018891,“2016″:25321886,“2017″:17776503,“2018″:24360846,“2019″:25982662},{„name“:“ИКОНОМ.ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“,“2014″:6962801,“2015″:8625176,“2016″:8329229,“2017″:10117055,“2018″:12137931,“2019″:12775750},{„name“:“ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“,“2014″:10832788,“2015″:12351225,“2016″:12584342,“2017″:10420809,“2018″:10875253,“2019″:11751201},{„name“:“КУЛТУРА, СПОРТ, ОТДИХ, РЕЛИГИЯ“,“2014″:5070578,“2015″:6764426,“2016″:6505464,“2017″:6871589,“2018″:7494709,“2019″:8366566},{„name“:“ОБРАЗОВАНИЕ“,“2014″:4855972,“2015″:4736723,“2016″:4500836,“2017″:5120104,“2018″:5659442,“2019″:5925098},{„name“:“ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖ.ДЕЙН.“,“2014″:2923994,“2015″:3418516,“2016″:4139248,“2017″:4109911,“2018″:4151803,“2019″:4474999},{„name“:“СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“,“2014″:1613205,“2015″:1659294,“2016″:1994487,“2017″:2052740,“2018″:2205202,“2019″:2412157},{„name“:“ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“,“2014″:1244488,“2015″:1120600,“2016″:1049800,“2017″:1071800,“2018″:1196000,“2019″:1286000},{„name“:“ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“,“2014″:814753,“2015″:814753,“2016″:782042,“2017″:797042,“2018″:843260,“2019″:865730},{„name“:“ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ“,“2014″:820000,“2015″:850000,“2016″:1413682,“2017″:1376411,“2018″:854221,“2019″:835670},{„name“:“ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“,“2014″:399000,“2015″:445000,“2016″:288000,“2017″:145000,“2018″:300915,“2019″:236060},{„name“:“ОБЩО РАЗХОДИ“,“2014″:165048154,“2015″:170969490,“2016″:168558622,“2017″:173067372,“2018″:208829750,“2019″:213804453}]}

Предстоящи събития

Няма намерени резултати

Последвайте ни